Akut arbete- Seths Open Network Solhaga

2020-03-06 09:40- 11:00 Arbete Avklarat

Tekniker ifrån Seths Open Network meddelar nu att arbetet är avklarat och att anslutningarna är uppe igen.

2020-03-06 09:40- 11:00 Arbete pågår

Seths Open Network meddelar att de utför ett akut arbete som berör Solhaga i Göteborg med omnejd.

Avbrottet beräknas bli på ca en timma enligt tekniker på plats.

Tags: No tags

Comments are closed.