Driftstörning Nacka/Saltsjö-Boo

2021-01-15 16:00 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar Centralvägen, Elinshillsvägen i Nacka.

Tekniker är underrättade och driftinformationen uppdateras när vi får in ny information.

Driftstörning avklarad – Västerås

2021-01-15 15:00 Driftstörning avklarad

Lokala elbolaget har nu åtgärdat strömavbrottet som påverkade central utrustning.

Efter detta har vi åter kontakt med de berörda ansluningarna

 

2021-01-15 13:10 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar ett antal anslutningar i Västerås.

Avbrottet beror på ett strömavbrott hos lokala elbolaget som även påverkar central utrustning.

De felsöker strömavbrottet men har ingen beräknad klartid i nuläget.

Driftstörning avklarad – Katrineholm

2021-01-15 Driftstörning avklarad

Tekniker har åtgärdat den driftstörning som påverkade anslutningar i Katrineholm.

Felorsaken var en trasig förstärkare som byttes ut och efter detta har vi kontakt med de berörda anslutningarna.

 

2021-01-15 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar ett antal anslutningar i Katrineholm.

Felsökning pågår och vi uppdaterar när vi får in ny information ifrån tekniker i ärendet.

Driftstörning Pågår – Uppsala

2021-01-16 17:00 Driftstörning pågår

Tekniker har återkopplat med att de förväntas vara klara med lagningsarbetet tills klockan 19:00 under kvällen.

Efter detta skall anslutningarna vara uppe och fungera som vanligt igen

 

2021-01-16 Driftstörning pågår

Uppdatering

Avbrottet som påverkar anslutningar i Uppsala i Telenors nät via kabel-TV pågår fortsatt.

Tekniker arbetar med att skarva om kablage som har blivit skadat.

I nuläget finns ingen exakt beräknad klartid mer än så snabbt som möjligt.

 

2021-01-14 20:00 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Telenors nät via kabel-TV i Uppsala.

Tekniker är underrättade och felsökning pågår.

Driftstörning Avklarad – Nacka, Saltsjö-Boo

2021-01-15 Driftstörning avklarad

Signalen kom tillbaka innan tekniker hann fastställa orsaken bakom signalbrottet.

Fortsatt ökad övervakning kommer att pågå ett tag framöver för ifall felet återkommer.

 

2021-01-14 15:50 Driftstörning pågår

Driftstörningen som påverkar anslutningar i Nacka samt Saltsjö-Boo pågår fortsatt.

Ingen ny uppdatering ännu ifrån tekniker i området.

 

2021-01-14 12:00 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Nacka samt Saltsjö-boo.

Felsökning pågår och driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

Driftstörning Avklarad – Skår, Björkekärr

2021-01-14 12:00 Driftstörning avklarad

Seths Open Network meddelar nu att de har åter kontakt med utrustningen som var berörd.

 

2021-01-14 10:00 Driftstörning pågår

Stadsnätet Seths Open Network meddelar att de har en driftstörning som påverkar anslutningar i SKår/Björkekärr i Göteborg.

Driftstörningen beror på ett strömavbrott hos lokala elbolaget som påverkar central utrustning hos dem.

Strömavbrottet beräknas pågå fram till kl 13:00

Driftstörning avklarad – Bunkeflostrand

2021-01-11 Driftstörning avklarad

Tekniker har under förmiddagen idag åtgärdat en signalstörning som påverkade anslutningar i Bunkeflostand i Telenors nät via kabel-TV.

Efter detta ser vi stabil signal ifrån området, men kommer hålla extra övervakning ett tag framöver för att se så att signalen håller i sig.

Om det nu inte skulle fungera, vänligen börja då med att starta om egen utrustning så som kabelmodem/router. Hjälper inte detta vänligen återkoppla då till oss för vidare felsökning.

Planerat arbete avklarat – Påfvelund Samf.

2021-01-11 12:00 Planerat arbete avklarat

Det planerade arbetet är nu avklarat utan komplikationer och vi kan åter se kontakt med de berörda anslutningarna igen.

 

2021-01-11 08:00 – 12:00 Planerat arbete pågår

Det planerade arbetet har nu påbörjats och förväntas pågå mellan kl 08:00 – 12:00

Driftinformationen uppdateras när det skall vara avklarat.

 

2021-01-11 08:00 – 12:00 Planerat arbete

Under utsatt tid kommer ett arbete utföras vilket påverkar anslutningar inom Påfvelunds samfällighet i Seths Open Networks fiber.

Arbetet förväntas pågå mellan kl 08:00 – 12: 00och avbrott kan förekomma mellan dessa tider.

Avklarad Driftstörning – Sandviken

2021-01-07 21:00 Driftstörning avklarad

Driftstörningen som påverkade anslutningar i Sandviken är nu avklarad och samtliga tjänster skall fungera igen.

Avbrottet berodde på ett strömavbrott hos lokala elbolaget som påverkade central utrustning.

 

2021-01-07 16:10 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Sandviken i Telenors nät via kabel-TV.

Felsökning pågår och tekniker är underrättade.

Driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

Driftstörning Avklarad – Kalmar

2021-01-04 14:30 Driftstörning avklarad

Tekniker har bytt ut två enheter som gått sönder i samband med det korta strömavbrottet och efter detta så har vi kontakt med de berörda anslutningarna igen.

Om ni fortfarande upplever avbrott vänligen börja då med att starta om egen utrustning så som t.ex trådlös router.

 

2021-01-04 12:40 Driftstörning pågår

Tekniker är på väg till platsen för avbrottet.

Misstänkt är att central utrustning har gått sönder i samband med ett kort strömavbrott i området, detta då även kabel-TV är berörd om man har denna via Telenor.

 

2021-01-04 11:35 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Kalmar.

Felsökning pågår och driftinformationen uppdateras när ny information finns tillgänglig.