Driftavbrott avklarad – Alingsås

2021-01-18 kl. 23.07 – Driftstörning avklarad

Tekniker har nu även åtgärdat avbrottet som berörde abonnenter på Valhallagatan.

 

2021-01-18 kl. 22.32 – Driftstörning pågår

Tekniker har nu åtgärdat avbrottet för abonnenter boende på Odengatan.
Felsökningen fortsätter för abonnenter på Valhallagatan.

 

2021-01-18 kl. 20.46 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande att driftavbrott som berör abonnenter på Valhallagatan och Odengatan i Alingsås.
Mest sannolikt har utrustning gått sönder i området i samband med strömavbrott tidigare under kvällen.

Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftavbrott Avklarad – Västra Frölunda

2020-12-26 13.50 – Driftstörning avklarat

Tekniker har nu åtgärdat problemet och alla tidigare berörda abonnenter skall nu fungera som normalt igen.
Avbrottet orsakades av ett elfel.

 

2020-12-26 12.33 – Driftstörning pågår

För närvarande har stadsnätet Seth’s Open Network ett driftavbrott, vilket påverkar både TV och bredband på följande gator:

Färgspelsgatan
Kulörgatan
Spektrumsgatan

Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftstörning Avklarad – Seths Open Network

2020-12-16 Driftstörning avklarad

Stadsnätet meddelar att anslutningarna nu är uppe igen och fungerat sedan tekniker var ute och väljer därför att stänga driftinformationen.

 

2020-12-16 11:01 Driftstörning pågår

Alla tidigare berörda tjänster är igång och fungerar igen sedan kl. 10:38.

Felet försvann av sig självt strax innan tekniker anlände till plats.
Tekniker kommer därför vara kvar på plats och övervaka driften ett par timmar, fall i fall problemet skulle återkomma.

 

2020-12-16 10:21 Driftstörning pågår

För närvarande har stadsnätet Seths Open Network en driftstörning, vilket orsakar avbrott på TV och bredbandstjänster.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Berörda områden är:

Balltorp, Mölndal
Morkullesträcket, Partille
Stenliden/Furumossen, Partille

Avklarat Driftavbrott – Kortedala, Mellby, Partille, Utby

2020-10-07 14:30 Driftstörning avklarad

Seths Open Network meddelar nu att de har åter kontakt med den tidigare berörda utrustningen, samt att de kan se att de har fått kontakt med anslutningarna.

 

2020-10-07 11:40 – Driftstörning pågår

Driftavbrottet har bekräftats bero på ett elavbrott.
Energibolaget beräknar att elen är tillbaka innan kl. 15.00.

 

2020-10-07 kl. 11:16 – Driftstörning pågår

För närvarande så är det avbrott på bredbandstjänster inom stadsnätet Seths Open Network på följande platser:

Kortedala
Mellby
Partille
Utby

Avbrottet misstänks bero på ett elavbrott. Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftstörning – Björkekärr, Göteborg

2020-09-11 kl. 09.54 – Driftstörning avklarat

Strömavbrottet är åtgärdat och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera igen.

 

2020-09-11 kl. 09.31 – Driftstörning pågår

För närvarande har elnätsägaren Göteborg Energi ett större strömavbrott kring Kålltorp och Björkekärr.
Detta orsakar att bredbandstjänster i Telenors kabel-TV nät i Björkekärr för närvarande inte fungerar.

Göteborg Energi beräknar i nuläget att problemet är åtgärdat innan kl. 11.00 idag.

AVKLARAD Driftstörning – Bunkeflostrand, Malmö

2020-09-09 kl. 11.30 – Driftstörning avklarad

2020-09-08 kl. 16.05 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Bunkeflostrand, Malmö, vilket kan orsaka hastighetsproblem samt avbrott.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

AVKLARAD Driftstörning – Perstorp

2020-09-08 kl. 09.44 – Driftstörning avklarad

Felet är åtgärdat sedan kl. 09.13 och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera som normalt igen.

 

2020-09-08 kl. 08.34 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Perstorp, vilket orsakar att bredbandstjänster inte fungerar.
Tekniker är på väg till plats för felsökning.

Driftavbrott – Alé, Bohus, Kungälv, Nödinge Ytterby, Älvängen

2020-08-11 kl. 16.17 – Driftstörning avklarad

Seth’s Open Network informerar att resterande arbete kunde utföras kl. 15.00 idag, och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera normalt igen.

 

2020-08-09 kl. 21.32 – Driftstörning pågår

Enligt information från Seth’s Open Network så skall alla tidigare berörda TV och bredbandstjänster nu fungera igen.
Felet uppstod i defekt hårdvara och tekniker har löst problemet temporärt, dock med reducerad hastighet på bredbandstjänsterna tills ytterligare arbete kan utföras.

 

2020-08-09 kl. 19.13 – Driftstörning pågår

Stadsnätet Seth’s Open Network har för närvarande en driftstörning, vilket orsakar avbrott på TV och bredbandstjänster.
Tekniker är på väg för att felsöka problemet.

Driftavbrott – Härnösand

2020-08-07 kl. 18.30 – Driftstörning avklarat

Strömavbrottet är åtgärdat och alla tidigare berörda tjänster skall fungera som normalt igen sedan kl. 18.06

 

2020-08-07 kl. 15.00 – Driftstörning pågår

För närvarande har vi ett driftavbrott som berör abonnenter i Härnösand.
Driftavbrottet orsakas av ett större strömavbrott i Härnösand.

Vi uppdaterar denna driftinformation så snart som ny information finns att tillgå gällande beräknad klartid från elnätsägaren.

Driftstörning – Åmål

2020-08-04 kl. 18.43 – Driftstörning avklarat

Under arbetets gång skedde två kortare avbrott på cirka 10 sekunder vardera.
Tekniker slutförde arbetet kl. 18.34 och felet är nu helt åtgärdat. Inga fler avbrott relaterat till detta fel skall nu kunna uppstå.

 

2020-08-04 kl. 16.13 – Driftstörning pågår

De avbrott som informerats om i tidigare uppdatering kommer strax att påbörjas. Varje avbrott beräknas bli upp till max 5 minuter långt.
Vi uppdaterar denna driftinformation så snart som vi mottagit bekräftelse från tekniker på slutfört arbete.

 

2020-08-03 kl. 16.25 – Driftstörning pågår

Tekniker har under dagen idag kunnat vidta temporära åtgärder för att förbättra den berörda fiberförbindelsen, och alla tjänster i Åmål skall för närvarande fungera.
Under morgondagen kommer dock kortare avbrott att ske i samband med fortsatta teknikerarbeten, detta så en permanent åtgärd kan nås.

 

2020-08-02 kl. 19.28 – Driftstörning pågår

Tekniker har ej kunnat byta ut kabelsträckan. Ytterligare arbete för åtgärd av fibern pågår samtidigt som alternativa fibervägar undersöks.
Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt, och vi hoppas kunna åtgärda problemet temporärt genom alternativ fiberväg senast under eftermiddagen 2020-08-03.

 

2020-08-02 kl. 14.02 – Driftstörning pågår

Tekniker har hämtat utrustning och material för kabelbytet, och är nu på väg tillbaka till den plats där åtgärdsarbetet skall utföras.
Vi återkommer i denna driftinfo så snart som en preliminär åtgärdstid kan ges.

 

2020-08-02 kl. 11.40 – Driftstörning pågår

Tekniker har nu lokaliserat källan till dom återkommande avbrotten som nu pågår.
Problemet uppstår i en fiberkabel mellan Åmål och annan ort, och man hämtar därför utrustning och material för att byta ut en sträcka av fibern.

 

2020-08-02 kl. 10.54 – Driftstörning pågår

Under natten och morgonen idag så har flera återkommande avbrott som berör abonnenter i Åmål uppmärksammats.
Tekniker är på plats och felsöker problemet.

 

2020-08-01 kl. 20.07 – Driftstörning avklarat

Teknikern har slutfört arbetet och inga avbrott skall längre förekomma relaterat till denna driftstörning.

 

2020-08-01 kl. 16.18 – Driftstörning pågår

Driftstörningen som tidigare berörde abonnenter i Åmål är åtgärdad, och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera igen.
Det kommer dock att förekomma ett antal kortare avbrott medan tekniker utför ytterligare preventivt arbete.
Detta beräknas pågå fram till senast kl. 20.00.

 

2020-08-01 kl. 12.25 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster i Åmål.
Tekniker felsöker, och beräknad åtgärdstid är i nuläget senast kl. 16.30.