Driftavbrott Avklarad – Askim och Billdal

2021-03-20 kl. 14.10 – Driftstörning Avklarad

Strömavbrottet är åtgärdat, och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera som normalt igen.

 

2021-03-20 kl. 11.28 – Driftstörning pågår

På grund av ett strömavbrott så är just nu bredbandstjänsterna för abonnenter i Askim och Billdal med tjänst via stadsnätet Seths Open Network ur funktion.
Energibolaget arbetar med problemet, och beräknar i nuläget att felet skall vara åtgärdat innan kl. 15.30 idag.

Detta meddelande uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig.

Driftavbrott avklarat – Änggården, Göteborg

2021-02-27 Kl. 10.09 – Driftavbrott avklarat

Felet är nu helt åtgärdat, och inga fler avbrott relaterat till detta fel skall kunna uppstå.

 

2021-02-27 Kl. 10.09 – Driftavbrott pågår

För närvarande är alla tjänster igång och fungerar.
Dock kommer ytterligare avbrott ske om ca. 20-30 minuter, detta då tekniker behöver byta elutrustning som felar.

 

2021-02-27 Kl. 10.01 – Driftavbrott pågår

Tekniker har konstaterat att ett elfel orsakar problemet.
Felsökning & åtgärd pågår.

 

2021-02-27 Kl. 09.07 – Driftavbrott pågår

För närvarande så har stadsnätet Seth’s Open Network en driftstörning, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster via fiber i stadsdelen Änggården, Göteborg.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Planerat arbete – Lunden, Landala och Olskroken, Göteborg

2021-02-23 kl. 10.00 – 13.00 – Planerat Arbete

Under utsatt tid kommer ett planerat arbete att utföras.
Arbetet berör abonnenter inom Telenors kabel-TV nät i Lunden, Landala och Olskroken.

Medan arbetet pågår kan flera avbrott förekomma, och vi kommer göra allt vi kan för att minimera avbrottstiden.
Så fort som arbetet är slutfört så kommer vi förmedla detta i denna driftinformationen.

Vi beklagar eventuella problem detta arbete kan medföra er.
Arbetet utförs för att ytterligare stärka stabiliteten i våra tjänster, samt för att kunna erbjuda er högre hastigheter.

 

Driftavbrott avklarad – Alingsås

2021-01-18 kl. 23.07 – Driftstörning avklarad

Tekniker har nu även åtgärdat avbrottet som berörde abonnenter på Valhallagatan.

 

2021-01-18 kl. 22.32 – Driftstörning pågår

Tekniker har nu åtgärdat avbrottet för abonnenter boende på Odengatan.
Felsökningen fortsätter för abonnenter på Valhallagatan.

 

2021-01-18 kl. 20.46 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande att driftavbrott som berör abonnenter på Valhallagatan och Odengatan i Alingsås.
Mest sannolikt har utrustning gått sönder i området i samband med strömavbrott tidigare under kvällen.

Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftavbrott Avklarad – Västra Frölunda

2020-12-26 13.50 – Driftstörning avklarat

Tekniker har nu åtgärdat problemet och alla tidigare berörda abonnenter skall nu fungera som normalt igen.
Avbrottet orsakades av ett elfel.

 

2020-12-26 12.33 – Driftstörning pågår

För närvarande har stadsnätet Seth’s Open Network ett driftavbrott, vilket påverkar både TV och bredband på följande gator:

Färgspelsgatan
Kulörgatan
Spektrumsgatan

Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftstörning Avklarad – Seths Open Network

2020-12-16 Driftstörning avklarad

Stadsnätet meddelar att anslutningarna nu är uppe igen och fungerat sedan tekniker var ute och väljer därför att stänga driftinformationen.

 

2020-12-16 11:01 Driftstörning pågår

Alla tidigare berörda tjänster är igång och fungerar igen sedan kl. 10:38.

Felet försvann av sig självt strax innan tekniker anlände till plats.
Tekniker kommer därför vara kvar på plats och övervaka driften ett par timmar, fall i fall problemet skulle återkomma.

 

2020-12-16 10:21 Driftstörning pågår

För närvarande har stadsnätet Seths Open Network en driftstörning, vilket orsakar avbrott på TV och bredbandstjänster.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Berörda områden är:

Balltorp, Mölndal
Morkullesträcket, Partille
Stenliden/Furumossen, Partille

Avklarat Driftavbrott – Kortedala, Mellby, Partille, Utby

2020-10-07 14:30 Driftstörning avklarad

Seths Open Network meddelar nu att de har åter kontakt med den tidigare berörda utrustningen, samt att de kan se att de har fått kontakt med anslutningarna.

 

2020-10-07 11:40 – Driftstörning pågår

Driftavbrottet har bekräftats bero på ett elavbrott.
Energibolaget beräknar att elen är tillbaka innan kl. 15.00.

 

2020-10-07 kl. 11:16 – Driftstörning pågår

För närvarande så är det avbrott på bredbandstjänster inom stadsnätet Seths Open Network på följande platser:

Kortedala
Mellby
Partille
Utby

Avbrottet misstänks bero på ett elavbrott. Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftstörning – Björkekärr, Göteborg

2020-09-11 kl. 09.54 – Driftstörning avklarat

Strömavbrottet är åtgärdat och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera igen.

 

2020-09-11 kl. 09.31 – Driftstörning pågår

För närvarande har elnätsägaren Göteborg Energi ett större strömavbrott kring Kålltorp och Björkekärr.
Detta orsakar att bredbandstjänster i Telenors kabel-TV nät i Björkekärr för närvarande inte fungerar.

Göteborg Energi beräknar i nuläget att problemet är åtgärdat innan kl. 11.00 idag.

AVKLARAD Driftstörning – Bunkeflostrand, Malmö

2020-09-09 kl. 11.30 – Driftstörning avklarad

2020-09-08 kl. 16.05 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Bunkeflostrand, Malmö, vilket kan orsaka hastighetsproblem samt avbrott.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

AVKLARAD Driftstörning – Perstorp

2020-09-08 kl. 09.44 – Driftstörning avklarad

Felet är åtgärdat sedan kl. 09.13 och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera som normalt igen.

 

2020-09-08 kl. 08.34 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Perstorp, vilket orsakar att bredbandstjänster inte fungerar.
Tekniker är på väg till plats för felsökning.