Driftavbrott – Härnösand

2020-08-07 kl. 18.30 – Driftstörning avklarat

Strömavbrottet är åtgärdat och alla tidigare berörda tjänster skall fungera som normalt igen sedan kl. 18.06

 

2020-08-07 kl. 15.00 – Driftstörning pågår

För närvarande har vi ett driftavbrott som berör abonnenter i Härnösand.
Driftavbrottet orsakas av ett större strömavbrott i Härnösand.

Vi uppdaterar denna driftinformation så snart som ny information finns att tillgå gällande beräknad klartid från elnätsägaren.

Driftstörning – Åmål

2020-08-04 kl. 18.43 – Driftstörning avklarat

Under arbetets gång skedde två kortare avbrott på cirka 10 sekunder vardera.
Tekniker slutförde arbetet kl. 18.34 och felet är nu helt åtgärdat. Inga fler avbrott relaterat till detta fel skall nu kunna uppstå.

 

2020-08-04 kl. 16.13 – Driftstörning pågår

De avbrott som informerats om i tidigare uppdatering kommer strax att påbörjas. Varje avbrott beräknas bli upp till max 5 minuter långt.
Vi uppdaterar denna driftinformation så snart som vi mottagit bekräftelse från tekniker på slutfört arbete.

 

2020-08-03 kl. 16.25 – Driftstörning pågår

Tekniker har under dagen idag kunnat vidta temporära åtgärder för att förbättra den berörda fiberförbindelsen, och alla tjänster i Åmål skall för närvarande fungera.
Under morgondagen kommer dock kortare avbrott att ske i samband med fortsatta teknikerarbeten, detta så en permanent åtgärd kan nås.

 

2020-08-02 kl. 19.28 – Driftstörning pågår

Tekniker har ej kunnat byta ut kabelsträckan. Ytterligare arbete för åtgärd av fibern pågår samtidigt som alternativa fibervägar undersöks.
Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt, och vi hoppas kunna åtgärda problemet temporärt genom alternativ fiberväg senast under eftermiddagen 2020-08-03.

 

2020-08-02 kl. 14.02 – Driftstörning pågår

Tekniker har hämtat utrustning och material för kabelbytet, och är nu på väg tillbaka till den plats där åtgärdsarbetet skall utföras.
Vi återkommer i denna driftinfo så snart som en preliminär åtgärdstid kan ges.

 

2020-08-02 kl. 11.40 – Driftstörning pågår

Tekniker har nu lokaliserat källan till dom återkommande avbrotten som nu pågår.
Problemet uppstår i en fiberkabel mellan Åmål och annan ort, och man hämtar därför utrustning och material för att byta ut en sträcka av fibern.

 

2020-08-02 kl. 10.54 – Driftstörning pågår

Under natten och morgonen idag så har flera återkommande avbrott som berör abonnenter i Åmål uppmärksammats.
Tekniker är på plats och felsöker problemet.

 

2020-08-01 kl. 20.07 – Driftstörning avklarat

Teknikern har slutfört arbetet och inga avbrott skall längre förekomma relaterat till denna driftstörning.

 

2020-08-01 kl. 16.18 – Driftstörning pågår

Driftstörningen som tidigare berörde abonnenter i Åmål är åtgärdad, och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera igen.
Det kommer dock att förekomma ett antal kortare avbrott medan tekniker utför ytterligare preventivt arbete.
Detta beräknas pågå fram till senast kl. 20.00.

 

2020-08-01 kl. 12.25 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster i Åmål.
Tekniker felsöker, och beräknad åtgärdstid är i nuläget senast kl. 16.30.

Driftstörning – Finspång

2020-07-01 kl. 19.25 – Driftstörning avklarat

Driftstörningen är åtgärdad och alla tidigare berörda tjänster fungerar som normalt igen.

 

2020-07-01 kl. 16.35 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Finspång.
Driftstörningen orsakar avbrott på bredbandstjänster på nedan listade samt närliggande gator:

Hårtorpsvägen
Råbocksvägen
Tegvägen

Tekniker är informerad om problemet, och det beräknas i nuläget vara löst innan 2020-07-01 kl. 21.00.

Driftstörning – Ljungby

2020-07-01 12:11 – Driftstörning avklarat

Driftstörningen orsakades av en avgrävd fiberkabel.
Vi har lett om trafiken till en annan fiber och alla berörda tjänster skall nu fungera igen.

 

2020-07-01 11:42 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande ett driftavbrott som berör abonnenter i Ljungby med omnejd.
Tekniker felsöker problemet och vi uppdaterar denna driftinformation så snart ny information blir tillgänglig.

Driftstörning – Stockholm

2020-06-26 15:28 – Driftstörning avklarat

Denna driftstörning är nu helt åtgärdad, och alla tidigare berörda abonnenter skall nu ha fungerande tjänst igen.

2020-06-26 14:34 – Driftstörning pågår

Felsökning pågår fortfarande för berörda abonnenter tillhörande Open Universe stadsnät i Stockholmsregionen.
Open Universe beräknar åtgärdstiden till senast kl. 17.00 för alla drabbade abonnenter i nuläget.

2020-06-26 13:21 – Driftstörning pågår

Driftavbrottet för abonnenter inom Telenors kabel-TV är åtgärdat sedan kl. 13.00.
Vi har sedan dess verifierat att alla funktioner är återställda.

Driftavbrott kvarstår fortfarande för abonnenter inom stadsnätet Open Universe.
Tekniker arbetar vidare med felet.

2020-06-26 12:13 – Driftstörning pågår

Tekniker felsöker fortfarande problemet.
Abonnenter inom det öppna stadsnätet Open Universe i Stockholmsregionen är också bekräftat drabbade av driftstörningen.

2020-06-26 11:25 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Stockholm, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster via Telenor kabel-TV.
Tekniker arbetar för att lösa problemet snarast möjligt.

Driftstörning – Lycksele

2020-06-25 16:06 – Driftstörning avklarat

Tekniker har nu åtgärdat felet och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera som normalt igen.
Upplever ni fortfarande problem med er tjänst så vänligen testa först att strömomstarta ert modem samt router.
Om omstart inte avhjälper så kontakta vår support för vidare felsökning.

 

2020-06-25 12:21 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande ett driftstörning i Lycksele, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster i stora delar av Lycksele.
Driftstörningen orsakar även avbrott på TV-bilden från Telenor via kabel-TV’n.

Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Driftavbrott – Hisingen, Göteborg

2020-06-23 15:17 – Driftstörning avklarat

Tekniker har åtgärdat problemet och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera igen.

2020-06-23 10:34 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar abonnenter i Hisingen, Göteborg på följande gata.

Rågåkern

Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Planerat arbete – Finspång

2020-06-23 04:00 – Planerat arbete avklarat

Arbetet är slutfört, och alla berörda tjänster skall nu fungera som normalt igen.

2020-06-23 02:00-04:00 – Planerat arbete

Under utsatt tid så kommer ett underhållsarbete att utföras, vilket påverkar bredbandstjänster i Finspång.
Vi arbetar för att minimera avbrottstiden, men medan arbetet pågår så kan ett upp till 30 minuter långt avbrott förekomma.

Driftavbrott – Västerås

2020-06-16 20:55 Driftstörning avklarat
Den driftstörning som tidigare drabbade abonnenter med postnummer 724 76 är bekräftad åtgärdad av tekniker.
Alla berörda tjänster skall nu fungera som normalt igen.

2020-06-16 18:53 Driftstörning pågår
För närvarande så har vi en driftstörning i Västerås, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster via kabel-TV på nedan postnummer.
Även TV-bilden via kabel-TV är berörd.

Berört postnummer: 724 76

Tekniker är på väg till plats för felsökning.

Planerat arbete – Finspång

2020-06-17 02:00-04:00 – Planerat arbete

Under utsatt tid så kommer ett underhållsarbete att utföras, vilket påverkar bredbandstjänster i Finspång.
Vi arbetar för att minimera avbrottstiden, men medan arbetet pågår så kan ett upp till 60 minuter långt avbrott förekomma.