Driftavbrott avklarat – Änggården, Göteborg

2021-02-27 Kl. 10.09 – Driftavbrott avklarat

Felet är nu helt åtgärdat, och inga fler avbrott relaterat till detta fel skall kunna uppstå.

 

2021-02-27 Kl. 10.09 – Driftavbrott pågår

För närvarande är alla tjänster igång och fungerar.
Dock kommer ytterligare avbrott ske om ca. 20-30 minuter, detta då tekniker behöver byta elutrustning som felar.

 

2021-02-27 Kl. 10.01 – Driftavbrott pågår

Tekniker har konstaterat att ett elfel orsakar problemet.
Felsökning & åtgärd pågår.

 

2021-02-27 Kl. 09.07 – Driftavbrott pågår

För närvarande så har stadsnätet Seth’s Open Network en driftstörning, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster via fiber i stadsdelen Änggården, Göteborg.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.

Tags: No tags

Comments are closed.