Aktuell driftstatus

Inga inrapporterade störningar.

Planerade arbeten

Inga planerade avbrott.

Senaste klarskrivna arbeten

+Driftstörning Seths Open Network GöteborgPågick 2019-07-19 09:15 - 2019-07-19 15:55

Uppdatering postad 2019-07-19 15:55

Seths Open Network meddelar nu att avbrottet är åtgärdat.
Avbrottet berodde på ett strömavbrott i en undercentral.


Inlägg skapat 2019-07-19 09:17

Seths Open Network upplever just nu en driftstörning som berör områdena Tolered, Kvillebäcken och Lundby i Göteborg.
Även kabel-TV skall vara berörd.

Seths Open Networks tekniker är på väg ut till platsen för felsökning samt åtgärd.

+Driftstörning Telenors nät via Kabel-TV GöteborgPågick 2019-06-28 10:46 - 2019-06-28 14:35

Uppdatering postad 2019-06-28 14:35

Tekniker meddelar nu att driftstörningen är åtgärdad.
Skulle er anslutning nu inte fungera vänligen börja då med att starta om egen utrustning som t.ex router och dylikt.
Skulle inte det hjälpa tag då kontakt med oss för vidare felsökning.


Inlägg skapat 2019-06-28 10:48

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar kunder som har internet via Telenors Kabel-TV nät i Göteborg.
Tekniker arbetar med att åtgärda felet men har i nuläget ingen uppskattad exakt klartid.

huvudsakligen berörda områden är Lunden, Landala med omnejd.

+Fiberavgrävning Borås- Splitvision stadsnätPågick 2019-06-26 07:48 - 2019-06-26 14:25

Uppdatering postad 2019-06-26 14:25

Splitvision meddelar nu att fiberanslutningarna som var berörda utav avgrävningen är lagade och samtliga tjänster igång igen.

Om ni fortfarande skulle uppleva avbrott vänligen börja då med att starta om egen utrustning som t.ex trådlös router.
Skulle inte det hjälpa vänligen återkom då direkt till oss för vidare felsökning.


Inlägg skapat 2019-06-26 07:50

Stadsnätet Splitvision har fått en fiberkabel avgrävd vilket påverkar internetförbindelser i centrala delar utav Borås.

Pga skadans omfattning har de ingen uppskattad sluttid ännu.

+Driftavbrott Ytterby- GöteborgPågick 2019-06-26 08:39 - 2019-06-26 14:23

Uppdatering postad 2019-06-26 14:23

Seths Open Network meddelar nu att avbrottet är åtgärdat.
Avbrottet berodde på ett elfel som åtgärdades.


Inlägg skapat 2019-06-26 08:40

Seths Open Network upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar via kabelmodem i Ytterby i Göteborg.

Seths Open Network meddelar att tekniker är på väg till plats för att felsöka samt åtgärda avbrottet.

+Omläggninsarbete Toltorpsdalen, MölndalPågick 2019-06-19 00:00 - 2019-06-19 08:09

Uppdatering postad 2019-06-19 08:09

Arbetet är avslutat.

Inlägg skapat 2019-06-19 00:21

På natten mellan 18/19 juni kommer Svenska Stadsnät göra ett omläggningsarbete på en fibersträcka som berör anslutningar i Toltorpsdalen i Mölndal.

Arbetet beräknas pågå mellan klockan 00.00-06.00 och under denna tid kommer bredbandsanslutningar delvis ligga nere.

Vi ber om överseende med detta fiberarbete som ligger utanför vår kontroll.