Driftinformation – Trelleborg

2020-03-04 11:00 Driftstörning avklarad

Tekniker meddelar nu att driftstörningen är åtgärdat och samtliga anslutningar uppe och fungerar igen.

 

2020-03-04 07:00 Driftstörning pågår

Driftstörning pågår fortfarande,tekinker fortsätter arbetet under morgonen idag.

De gator som är berörda i nuläget är:

Corfitz-Beck-Friisgatan, Hansagatan (Strandgatan), Algatan, Nygatan och Östergatan.

 

2020-03-03 15:00 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som berör gator i centrala Trelleborg.

Tekniker felsöker anslutningen men vi har i nuläget ingen beräknad klartid.

Tags: No tags

Comments are closed.