Driftstörning – Åmål

2020-08-04 kl. 18.43 – Driftstörning avklarat

Under arbetets gång skedde två kortare avbrott på cirka 10 sekunder vardera.
Tekniker slutförde arbetet kl. 18.34 och felet är nu helt åtgärdat. Inga fler avbrott relaterat till detta fel skall nu kunna uppstå.

 

2020-08-04 kl. 16.13 – Driftstörning pågår

De avbrott som informerats om i tidigare uppdatering kommer strax att påbörjas. Varje avbrott beräknas bli upp till max 5 minuter långt.
Vi uppdaterar denna driftinformation så snart som vi mottagit bekräftelse från tekniker på slutfört arbete.

 

2020-08-03 kl. 16.25 – Driftstörning pågår

Tekniker har under dagen idag kunnat vidta temporära åtgärder för att förbättra den berörda fiberförbindelsen, och alla tjänster i Åmål skall för närvarande fungera.
Under morgondagen kommer dock kortare avbrott att ske i samband med fortsatta teknikerarbeten, detta så en permanent åtgärd kan nås.

 

2020-08-02 kl. 19.28 – Driftstörning pågår

Tekniker har ej kunnat byta ut kabelsträckan. Ytterligare arbete för åtgärd av fibern pågår samtidigt som alternativa fibervägar undersöks.
Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt, och vi hoppas kunna åtgärda problemet temporärt genom alternativ fiberväg senast under eftermiddagen 2020-08-03.

 

2020-08-02 kl. 14.02 – Driftstörning pågår

Tekniker har hämtat utrustning och material för kabelbytet, och är nu på väg tillbaka till den plats där åtgärdsarbetet skall utföras.
Vi återkommer i denna driftinfo så snart som en preliminär åtgärdstid kan ges.

 

2020-08-02 kl. 11.40 – Driftstörning pågår

Tekniker har nu lokaliserat källan till dom återkommande avbrotten som nu pågår.
Problemet uppstår i en fiberkabel mellan Åmål och annan ort, och man hämtar därför utrustning och material för att byta ut en sträcka av fibern.

 

2020-08-02 kl. 10.54 – Driftstörning pågår

Under natten och morgonen idag så har flera återkommande avbrott som berör abonnenter i Åmål uppmärksammats.
Tekniker är på plats och felsöker problemet.

 

2020-08-01 kl. 20.07 – Driftstörning avklarat

Teknikern har slutfört arbetet och inga avbrott skall längre förekomma relaterat till denna driftstörning.

 

2020-08-01 kl. 16.18 – Driftstörning pågår

Driftstörningen som tidigare berörde abonnenter i Åmål är åtgärdad, och alla tidigare berörda tjänster skall nu fungera igen.
Det kommer dock att förekomma ett antal kortare avbrott medan tekniker utför ytterligare preventivt arbete.
Detta beräknas pågå fram till senast kl. 20.00.

 

2020-08-01 kl. 12.25 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster i Åmål.
Tekniker felsöker, och beräknad åtgärdstid är i nuläget senast kl. 16.30.

Tags: No tags

Comments are closed.