Driftstörning – Kungsbacka med omnejd

2020-01-27 16:00 Driftstörning avklarad

Open Universe meddelar nu att driftstörnnigen är åtgärdad och har åter kontakt med anslutningarna.

 

2020-01-27 14:30 Driftstörning pågår

Open Universe meddelar att de just nu har en driftstörning som påverkar Kungsbacka samt omkringliggande områden.

De felsöker avbrottet men har i nuläget ingen exakt beräknad klartid för när det skall vara åtgärdat.

Tags: No tags

Comments are closed.