Driftstörning pågår – Uppsala

2020-08-26 Driftstörning avklarad

Tekniker på plats har fått till en åtgärd och vi kan åter se att vi har kontakt med de berörda anslutningarna.

Ytterliggare övervakning kommer att pågå ett tag framöver för att se till så att problem ej återkommer.

 

2020-08-26 Driftstörning pågår

Lagningsarbetet är omfattande då även Vatten/Avlopp samt El är berörda utav avgrävningen vid trafikerad väg, och håller också på att lagas.

I nuläget finns det ingen prognos för exakt när anslutningarna kommer upp igen, då både nya kablar samt kanalisation måste dras under vägen för alla tjänster.

 

Driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

 

———————————————————————————————-

 

2020-08-25 13:26 Driftstörning pågår

Fortsatt arbete med att byte ut den kabel som grävts av pågår.

I nuläget finns ingen exakt prognos för när det skall vara åtgärdat pga skadans omfattning.

 

2020-08-24 21:57 Driftstörning pågår

Arbetet med att byta den skadade kabeln pågår fortfarande.

2020-08-24 07:30 Driftstörning pågår

Fortsatt dragning utav ny kabel för anslutningarna pågår.

Då kabeln går under en vältrafikerad väg är detta någonting som försvårar arbetet på plats.

Fortsatt uppdatering i ärendet när vi får in ny information.

 

2020-08-23 21:00 Driftstörning pågår

Felet är fortfarande aktivt och arbetet kommer att fortsätta under morgondagen

 

2020-08-23 17:00 Driftstörning pågår

Tekniker meddelar att de hoppas kunna få löst problemet under kvällen men att det även kan dröja till morgondagen på grund utav att omdragningen av den skadade kabeln är svår.

 

2020-08-23 12:00 Driftstörning pågår

Kabelbrottet är lokaliserat och tekniker på plats ser efter alternativ för hur de ska åtgärda felet. Troligtvis kommer en temporär lösning sättas in under dagen, men vi har ännu ingen definitiv beräknad klartid.

 

2020-08-22 15:00 Driftstörning pågår

Felet är fortfarande aktivt, tekniker felsöker på plats.

 

2020-08-22 11:00 Driftstörning pågår

Tekniker på plats har inte lyckats avhjälpa felet under gårdagskvällen. Avbrottet beror troligen på kabelbrott och felsökningsarbetet fortsätter under dagen.

 

2020-08-21 16:00 Driftstörning pågår

Tekniker är fortsatt ute i området och felsöker avbrottet i Uppsala.

 

2020-08-21 14:30 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Uppsala.

Felsökning pågår.

Tags: No tags

Comments are closed.