Driftstörning – Stockholm

2020-06-26 15:28 – Driftstörning avklarat

Denna driftstörning är nu helt åtgärdad, och alla tidigare berörda abonnenter skall nu ha fungerande tjänst igen.

2020-06-26 14:34 – Driftstörning pågår

Felsökning pågår fortfarande för berörda abonnenter tillhörande Open Universe stadsnät i Stockholmsregionen.
Open Universe beräknar åtgärdstiden till senast kl. 17.00 för alla drabbade abonnenter i nuläget.

2020-06-26 13:21 – Driftstörning pågår

Driftavbrottet för abonnenter inom Telenors kabel-TV är åtgärdat sedan kl. 13.00.
Vi har sedan dess verifierat att alla funktioner är återställda.

Driftavbrott kvarstår fortfarande för abonnenter inom stadsnätet Open Universe.
Tekniker arbetar vidare med felet.

2020-06-26 12:13 – Driftstörning pågår

Tekniker felsöker fortfarande problemet.
Abonnenter inom det öppna stadsnätet Open Universe i Stockholmsregionen är också bekräftat drabbade av driftstörningen.

2020-06-26 11:25 – Driftstörning pågår

Vi har för närvarande en driftstörning i Stockholm, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster via Telenor kabel-TV.
Tekniker arbetar för att lösa problemet snarast möjligt.

Tags: No tags

Comments are closed.