Driftstörning- Svenska Stadsnät Mölndal

2020-06-01 Driftstörning avklarad

Svenska Stadsnät meddelar nu att driftstörningen är åtgärdad och att tjänsterna fungerar som normalt igen.

 

2020-05-29 15:00 Driftstörning pågår

Svenska Stadsnät meddelar nu att de berörda anslutningarna är åtgärdade.

Däremot förkommer fortsatt en del kapacitetsbrister medans ytterliggare åtgärder pågår, det kan därför förekomma en del hastighetsproblem/avbrott innan detta är åtgärdat.

 

2020-05-27 09:00 Driftstörning pågår

Svenska Stadsnät har uppdaterat med att de kvarvarande anslutningarna som upplever avbrott skall vara åtgärdade preliminärt senast 2020-05-29 15:00

Vi kan se att anslutningar kommer tillbaka gradvis.

Vi uppdaterar så snart vi får ny information ifrån stadsnätet.

 

2020-05-27 23:00 Driftstörning pågår

Svenska Stadsnät meddelar nu att de flesta anslutningar är igång, men att fortsatt arbete för att få igång de kvarstående fortfarande pågår.

Ny uppdatering så snart vi får mer information ifrån fiberstadsnätet.

 

2020-05-27 21:15 Driftstörning pågår

Ny info från Svenska Stadsnät är att den preliminära sluttiden för avbrottet är framflyttad.

Ny uppdatering så snart vi får mer information ifrån fiberstadsnätet.

2020-05-27 20:15 Driftstörning pågår

Ny info från Svenska Stadsnät är att ytterligare vissa delar av nätet nu ska vara tillbaka och att ny preliminär sluttid för avbrottet är satt till  21:00.

Ny uppdatering så snart vi får mer information ifrån fiberstadsnätet.

 

2020-05-26 20:15 Driftstörning pågår

Ny info från Svenska Stadsnät är att vissa delar av nätet nu ska vara tillbaka och att ny preliminär sluttid för avbrottet är satt till onsdagen vid 20:00.

Ny uppdatering så snart vi får mer information ifrån fiberstadsnätet.

 

2020-05-26 15:30 Driftstörning pågår

Svenska Stadsnät meddelar att skadorna inte kommer hinna vara löst innan den tidigare beräknade tiden.

En ny estimerad tid är ca kl 19:00 under kvällen.

Vi uppdaterar så fort som vi får in ny information ifrån stadsnätet.

 

2020-05-26 07:30 Driftstörning pågår

Fiberstadsnätet meddelar att de fortsatt jobbar på att avhjälpa avbrottet på fiberanslutningen.

De har satt en beräknad klartid till 15:30 till när avbrottet på fiberanslutningen skall vara avklarade.

De kvarstående avbrotten orsakas nu av att även två stora fiberkablar är av på flertalet ställen och lagningsarbete utav detta pågår.

Detta avbrott påverkar samtliga tjänsteleverantörer i fiberstadsnätet.

 

2020-05-25 17:45 Driftstörning pågår

Uppdatering: Tekniker arbetar fortsatt med felet men det kommer inte hinnas åtgärdas till preliminär klartid.
Ny uppdatering så snart vi får mer information.

 

2020-05-25 10:00 Driftstörning pågår

Uppdatering: Svenska Stadsnät meddelar att de har satt en preliminär klartid på avbrottet till kl 18:00

Driftstörningen beror på ett avbrott i undercentral i området.

 

2020-05-25 09:00 Driftstörning Pågår

Fiberstadsnätet Svenska Stadsnät upplever jsut nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Mölndal med omnejd.

Felsökning pågår men inte fått in någon beräknad klartid ifrån dem i nuläget.

Tags: No tags

Comments are closed.