Omläggningsarbete – Västerås

2019-10-08 10:30 – Arbetet avklarat

Det planerade arbetet är nu slutfört och alla tjänster ska fungera som vanligt. Upplever du några problem ber vi dig starta om eventuell utrustning, hjälper inte det kontakta oss gärna.

2019-10-10 09:00-11.00 – Planerat arbete

Under utsatt tid kommer förbindelsen för kunder anslutna till Telenors kabel-TV nät i Västerås kopplas om från Telenor till Bitcom, omkopplingen kommer innebära korta avbrott under den utsatta tiden.

Tags: No tags

Add a Comment

Din e.postadress kommer inte att visas. Fyll i fältet med *.