Avklarat Planerat arbete – Göteborg, Lunden

2020-12-03 10:00 – 14:00 Planerat arbete avklarat

Tekniker meddelar nu att det planerade arbetet är avklarat utan komplikationer.

 

2020-12-03 10:00 – 14:00 Planerat arbete pågår

Tekniker påbörjat planerat arbete på plats.

 

2020-12-03 10:00 – 14:00 Planerat arbete

Under utsatt tid kommer tekniker att utföra ett planerat arbete i Lunden i Göteborg.

Under denna tid kommer det att förekomma korta sporadiska avbrott.

Driftinformationen uppdateras när vi får in att arbetet är färdigt.

Tags: No tags

Comments are closed.