Driftstörning avklarad – Älta

2021-02-23 17:00 Driftstörning avklarad

Tekniker har nu åtgärdat driftstörningen som uppstod i samband med det inplanerade avbrottet, samt åtgärdat felet med återkommande avbrott som uppstod efter detta.

Vi har även haft utökad övervakning efter detta och fel har inte återkommit på de berörda anslutningarna.

 

2021-02-23 11:00 Driftstörning pågår

Tekniker är fortfarande på plats och har tillämpat en åtgärd.

Det kommer dock att fortsatt förekomma korta avbrott då felsökning samt vidare åtgärder fortfarande pågår på anslutningarna.

 

2021-02-22 18:59 Driftstörning pågår

Senaste status är att felsökning fortfarande pågår.
För närvarande har teknikerna åtgärdat så majoriteten TV-kanaler fungerar genom kabel-TV nätet, dock är fortfarande bredbandstjänster ur funktion.
Problemet ligger i en fiberförbindelse till den nya knutpunkten, och som TV & bredbandtjänsterna passerar genom.

 

2021-02-22 16:00 Driftstörning pågår

Tekniker har stött på problem i samband med det planerade arbetet vilket tyvärr fördröjer klartiden.

Ny beräknad klartid för när anslutningarna skall vara uppe är kl 18:00 under eftermiddagen.

 

2021-02-22 10:00 -16:00 Planerat arbete påbörjat

Det planerade arbetet har nu påbörjats utav tekniker på plats.

 

2021-02-22 09:30 – 16:00 Planerat arbete

Under utsatt tid kommer ett planerat arbete att utföras vilket påverkar anslutningar i Älta.

Arbetet beräknas pågå fram till kl 16:00 under eftermiddagen och utförs för att kunna säkerställa leveransen av TV & Bredband till Älta.
Orsaken är att grävning pågår kring en större knutpunkt för kabel-TV nätet i Älta, och man kommer därför stänga av elen till knutpunkten.
Därav så behöver knutpunkten flyttas till en annan plats.

Driftinformationen uppdateras när arbetet skall vara avslutat och anslutningarna åter uppe igen.

Tags: No tags

Comments are closed.