Planerat arbete – Seths Open Network

2019-02-04 12:00 Arbetet avklarat

Seths Open Network meddelar nu att arbetet är avklarat utan komplikationer.

 

2019-02-04 08:00 – 12:00 Planerat arbete

Under utsatt tid kommer Seths Open Network att utföra ett planerat arbete på anslutningar via antennuttaget, kabelmodemsanslutningar.

Detta medför att kunder anslutna via stadsnätet Seths Open Network kommer uppleva avbrott medans arbetet pågår.

 

Tags: No tags

Comments are closed.