Planerat arbete – Seths Open Network Göteborg

2020-02-12 12:00 Arbete avklarat

Seths Open Network meddelar att arbetet nu är avklarat utan komplikationer.


2020-02-12 08:00 – 12:00 Planerat arbete

Under utsatt tid kommer Seths Open Network att utföra ett planerat arbete på anslutningar via antennuttaget, kabelmodemsanslutningar.

Detta medför att kunder anslutna via stadsnätet Seths Open Network kommer uppleva avbrott medans arbetet pågår.

Tags: No tags

Comments are closed.