Planerat Arbete Avklarat – Upplands-Bro

2021-03-23 12:20 Planerat arbete avklarat

Det planerade arbetet är nu avklarat utan komplikationer, vi kan även se att vi har åter kontakt med de berörda anslutningarna.

Om ni fortfarande upplever avbrott vänligen börja då med ev. omstart utav egna enheter så som t.ex router eller kabelmodem.

Hjälper inte detta återkoppla då till oss för vidare felsökning.

 

2021-03-23 09:30 – 12:00 Planerat arbete pågår

Under utsatt tid kommer det utföras ett arbete som påverkar anslutningar i Upplands-Bro

Anledningen till arbetet är att central utrustning behöver flyttas i samband med ett arbete och det kommer medföra ett avbrott på anslutningarna medans detta pågår.

Detta är en fortsättning på de arbete som inte kunde utföras 2021-03-16 pga komplikationer under arbetets gång.

Driftinformationen klarskrivs när det planerade arbetet är avklarat och anslutningarna skall fungera igen.

Tags: No tags

Comments are closed.