Planerat Arbete Avklarat – Vasaplatsen, Göteborg

2021-01-07 11:00 Planerat arbete avklarat

Det planerade arbetet är nu avklarat utan komplikationer.

Om ni fortfarande upplever avbrott vänligen börja då med att starta om egen utrustning så som t.ex trådlös router.

Skulle inte det häjlpa återkoppla då till oss för vidare felsökning.

 

2021-01-07 10:00 – 11:00 Planerat arbete pågår

Det planerade arbete har nu påbörjats och planeras pågå fram till klockan 11:00.

Under utsatt tid kan det därför förekomma avbrott på anslutningen.

Driftinformationen uppdateras när arbetet är avklarat och anslutningarna skall fungera igen.

 

2021-01-07 kl 10:00 – 11:00 Planerat arbete

Under utsatt tid kommer ett planerat arbete utföras vilket påverkar kunder omkring Vasaplatsen i Göteborg.

Anledningen till arbetet är att central utrustning flyttas.

Arbetet startar kl 10:00 och beräknas pågå till kl 11:00.

Driftinformationen uppdateras när arbetet är avklarat.

Tags: No tags

Comments are closed.