Servicearbete – Trelleborg

2019-09-03 07.30-15.00 – Arbetet slutfört.

 

Uppdatering: 2019-09-03 14:30

Arbetet är slutfört och alla tjänster ska fungera som vanligt igen.

 

 

2019-09-03 kl 07.30-15.00

Under utsatt tid så kommer vi utföra ett Servicearbete, vilket berör alla abonnenter med tjänst via Telenors (f.d. Canal Digital) Kabel-tv nät i Trelleborg.

Medan arbetet pågår så kan flera avbrott förekomma inom stora delar av servicetiden.

Detta servicearbete utförs för att även fortsättningsvis kunna erbjuda bra och stabila bredbandstjänster inom Telenors kabel-TV nät i Trelleborg.

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Din e.postadress kommer inte att visas. Fyll i fältet med *.