Seths Open Network – Kungälv, Ytterby, Älvängen, Mölnlycke

2020-01-10 19:30 Driftstörning avklarad

Efter byte av utrustning så ska alla tjänster vara igång igen.

 

2020-01-10 18.50 Driftstörning pågår

I Seths Open Network nät över koax är det förnärvarande ett avbrott på bredbandstjänsterna.

De har lokaliserat felet till en defekt hårdvara, tekniker är på väg ut för att byta hårdvaran.

Tags: No tags

Comments are closed.