Driftstörning Avklarad – Hofors

2021-03-08 15:20 Driftstörning avklarad

Anslutningarna åter innan tekniker hann komma på plats.

Misstänkt strömavbrott i undercentral då även Kabel-TV om man har denna via Telenor var berörd.

Utökad övervakning kommer att pågå ett tag framöver för att säkerställa att avbrottet inte återkommer.

 

2021-03-08 15:00 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar via Telenors kabel-TV i Hofors.

Felsökning pågår och driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

Driftstörning avklarad – Brunnsgatan, Nyköping

2021-03-04 10:30 Driftstörning avklarad

Tekniker i området är nu färdiga med åtgärden och övervakning pågår för att se så att fel inte återkommer.

 

2021-03-04 09:30 Driftstörning pågår

Tekniker meddelar nu att de har påbörjat fortsatta åtgärder på Brunnsgatan i Nyköping.

Avbrott kan således förekomma medans de felsöker felande utrustning.

Driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

 

2021-03-04 18:00 Driftstörning pågår

Felet har återkommit och tekniker kommer att under morgondagen (2021-03-05) att utföra vidare felsökning utav anslutningen.

Det kan således medföra avbrott från ca kl 09:00 under morgonen och ett par timmar framåt medans felande utrustning undersöks.

Driftinformationen uppdateras när arbetet påbörjas.

 

2021-03-04 13:00 Driftstörning avklarad

Den felande utrustningen är nu utbytt och utökad övervakning pågår nu för att se så att åtgärden hade önskad effekt.

 

2021-03-04 Driftstörning pågår

Under dagen idag kommer tekniker att byta ut en felande utrustning som misstänks orsaka störningar i signalen på Brunnsgatan 62 i Nyköping.

Det kan således förekomma kortare avbrott medans tekniker byter ut denna utrustning på plats.

Driftstörning avklarad – Örebro

2021-03-04 16:00 Driftstörning avklarad

Lokala elbolaget har idag utfört lagningen utan komplikationer och efter detta ser vi att vi har fortsatt kontakt med anslutningar på den berörda gatan.

 

2021-03-04 Driftstörning pågår

Lokala elbolaget fick under gårdagskvällen ett strömavbrott som påverkade anslutningar på Hertig Karls Alle i Örebro.

De fick senare under kvällen ett aggregat på plats för att få igång elen.

Under dagen idag kan det förekomma återkommande avbrott då de arbetar med att åtgärda strömavbrottet med en mer permanent åtgärd.

 

Driftstörning Avklarad – Staffanstorp

2021-03-02 16:00 Driftstörning avklarad

Open Universe meddelar nu att driftstörningen som berörde anslutningar i Staffanstorp skall vara åtgärdad.

Om ni fortfarande upplever avbrott vänligen börja då med att starta om egen utrustning, så som antingen router eller fibermottagare.

Skulle inte detta hjälpa vänligen återkoppla då till oss för vidare felsökning.

 

2021-03-02 13:30 Driftstörning pågår

Open Universe upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Staffanstorp via fiber.

De har tekniker ute på plats och har satt en beräknad åtgärdstid till kl 17:00 under eftermiddagen.

 

Driftinformationen uppdateras när vi får in ny information.

Driftstörning Avklarad – Svenska Stadsnät Mölndal

2021-03-02 16:00 Driftstörning avklarad

Svenska Stadsnät meddelar nu att driftstörningen som berodde på avgrävd elkabel är avklarad, och de berörda anslutningarna skall nu fungera på nytt igen.

Om ni fortfarande upplever avbrott vänligen börja då med att starta om egen utrustning, så som antingen router eller fibermottagare.

Skulle inte detta hjälpa vänligen återkoppla då till oss för vidare felsökning.

 

2021-03-02 12:30 Driftstörning pågår

Svenska Stadsnät upplever just nu en driftstörning som berör anslutningar i stadsnätet i Mölndal.

Anledningen till avbrottet är att el till en central har blivit avgrävd och återställningsarbete pågår.

De har satt en preliminär klartid till kl 17:00 under eftermiddagen.

 

Driftinformationen uppdateras när vi får in ny information.

Driftstörning avklarad – Bro

2021-03-02 10:20 Driftstörning avklarad

Kontakten åter med berörda anslutningar. Misstänkt strömavbrott i central enhet men signalen åter innan tekniker hann komma på plats.

Utökad övervakning kommer pågå ett tag för ifall problem skulle återkomma.

 

2021-03-02 10:10 Driftstörning pågår

Tappat kontakten med central utrustning.

Tekniker är underrättade för felsökning på plats och driftinformationen uppdateras när vi får in mer information ifrån dem.

 

2021-03-02 09:40 Driftstörning pågår

Vi har tappat kontakten med anslutningar i Bro sedan ca kl 09:40

Felsökning om vad som ligger bakom avbrottet pågår och driftinformationen uppdateras när vi får in ny information.

Driftstörning avklarad – Alingsås

2021-03-02 13:30 Driftstörning avklarad

Fiberägaren har nu åtgärdat det fiberfel som uppkom i Alingsås och anslutningarna skall nu fungera som vanligt igen.

Om ni fortfarande upplever avbrott, vänligen börja då med att starta om egen utrustning som t.ex kabelmodem eller trådlös router.

Hjälper inte det vänligen återkoppla då till oss för vidare felsökning.

 

2021-03-02 11:00 Driftstörning pågår

Tekniker har identifierat ett fel på den fiber som matar området. Fiberägaren är meddelad och tekniker inväntar vidare information inför åtgärd.

Driftinformationen uppdateras när vi får in mer information ifrån tekniker på plats.

 

2021-03-02 07:50 Driftstörning pågår

Misstänkt fel nära eller i undercentral. Tekniker är underrättade och vi uppdaterar diriftinformationen när vi får in mer information ifrån dem.

 

2021-03-02 06:00 Driftstörning Pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar anslutningar i Alingsås.

Felsökning pågår och driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

Driftstörning avklarad – Lunden, Landala och Olskroken, Göteborg

2021-3-02 08:00 Driftstörning avklarad

Anslutningen har efter åtgärd hållit sig stabil utan avbrott.

Vi väljer att stänga driftinformationen men kommer att hålla utökad övervakning en tid framöver för att säkerställa att felet inte återkommer.

 

2021-03-01 12:50 Driftstörning pågår

Problematik återkommit i form utav återkommande avbrott.

Fortsatt felsökning pågår och driftinformationen uppdateras när vi får in mer information.

 

2021-03-01 12:05 Driftstörning pågår

Vi har åter kontakt med utrustningen igen och anslutningarna skall fungera som vanligt.

Felsökning kommer att pågå för att säkerställa vad som orsakade avbrottet.

 

2021-03-01 12:00 Driftstörning pågår

Vi upplever just nu en driftstörning som berör abonnenter inom Telenors kabel-TV nät i Lunden, Landala och Olskroken.

Tappat kontakten med central utrustning och felsökning pågår.

Driftinformationen uppdateras när vi får in ny information.

Driftavbrott avklarat – Änggården, Göteborg

2021-02-27 Kl. 10.09 – Driftavbrott avklarat

Felet är nu helt åtgärdat, och inga fler avbrott relaterat till detta fel skall kunna uppstå.

 

2021-02-27 Kl. 10.09 – Driftavbrott pågår

För närvarande är alla tjänster igång och fungerar.
Dock kommer ytterligare avbrott ske om ca. 20-30 minuter, detta då tekniker behöver byta elutrustning som felar.

 

2021-02-27 Kl. 10.01 – Driftavbrott pågår

Tekniker har konstaterat att ett elfel orsakar problemet.
Felsökning & åtgärd pågår.

 

2021-02-27 Kl. 09.07 – Driftavbrott pågår

För närvarande så har stadsnätet Seth’s Open Network en driftstörning, vilket orsakar avbrott på bredbandstjänster via fiber i stadsdelen Änggården, Göteborg.
Tekniker är på väg till plats för att felsöka problemet.