Aktuell driftstatus

Inga inrapporterade störningar.

Planerade arbeten

+Kabelarbete - PerstorpPlanerad till 2017-08-28 00:00 - 2017-08-28 12:30

Inlägg skapat 2017-08-15 13:57

Den 28 Augusti mellan kl. 00.00-12.30 så kommer fiberägaren i Perstorp att utföra ett omfattande kabelarbete i sitt nät.

Enligt information från fiberägaren så innebär detta att det kommer vara avbrott på alla bredbandstjänster i Perstorp i upp till totalt 12 timmar inom tidsperioden.

Vi beklagar eventuella problem detta orsakar er, men ber samtidigt om överseende då kabelarbetet ligger utanför vår kontroll.

Senaste klarskrivna arbeten

+Allmän information MölndalPågick 2017-08-07 14:15 - 2017-08-09 16:36

Uppdatering postad 2017-08-09 16:36Inlägg skapat 2017-08-07 15:12

För information så har Mölndals Energi haft ett större strömavbrott i Mölndals tätort mellan klockan 14:15-14:55.

Detta kan ha orsakat driftstörningar för kunder i delar av Mölndal.

Strömmen är nu åter sedan 14:55 och allt skall fungera som normalt.

Vi ber om överseende med detta fel som låg utanför vår kontroll.

+Driftstörning mailserver (POP3 och SMTP)Pågick 2017-07-30 16:10 - 2017-07-30 17:37

Uppdatering postad 2017-07-30 17:37

E-posten ska nu fungera som vanligt igen.

Inlägg skapat 2017-07-30 16:12

Vi har uppmärksammat en driftstörning på vår mailserver vilket påverkar inkommande och utgående e-post.

Tekniker håller på att åtgärda felet.

+Driftavbrott - Lunden, GöteborgPågick 2017-07-19 18:00 - 2017-07-20 13:28

Uppdatering postad 2017-07-20 13:28

Problemet skall nu vara åtgärdat.
Ifall ni fortfarande upplever problem vänligen starta om modemet samt ev. utrustning.
Ifall detta ej skulle hjälpa vänligen kontakta vår support.


Uppdatering postad 2017-07-20 10:37

Tekniker arbetar fortfarande på plats.
Det är en skada på en kabel som har uppkommit i samband med en ombyggnation i området.
Beräknad klartid är 16:00


Inlägg skapat 2017-07-19 19:09

Vi har för närvarande ett driftavbrott på TV och bredbandstjänster för boende på nedan gator i Lunden, Göteborg inom Canal Digitals Kabel-TV nät.

Karlagatan
Platågatan
Sankt Pauligatan 35-38
Slätten

Tekniker är på väg till platsen.

+iTUX Göteborg samt Framtidens Bredband - DriftavbrottPågick 2017-07-03 13:36 - 2017-07-03 18:33

Uppdatering postad 2017-07-03 18:33

iTUX har nu meddelat att problemet är åtgärdat och att alla tidigare berörda tjänster skall vara igång och fungera som normalt igen.

Skulle ni fortfarande uppleva problem med att nå internet så vänligen starta om er fibermottagare samt router (om ni har en sådan) genom att dra ur strömmen på dom i 10-15 sekunder.

Skulle en omstart inte lösa problemet så vänligen felanmäl till oss på tel. 031-706 27 40 (tonval 2).
Alternativt så kan ni maila oss på support@bitcom.se om ni har tillgång till internet via t.ex. en smartphone eller dylikt.


Uppdatering postad 2017-07-03 16:51

iTUX felsöker fortfarande problemet. Problemet är lokaliserat till en specifik teknikbod där tekniker nu felsöker berörd utrustning.

iTUX kan tyvärr inte ge någon beräknad åtgärdstid på problemet än, mer än att problemet kommer att bli löst under eftermiddagen/kvällen.


Inlägg skapat 2017-07-03 13:51

Kommunikationsoperatören iTUX har för närvarande en driftstörning, vilket orsakar avbrott på alla tjänster, oavsett leverantör, inom stadsnäten iTUX Göteborg och Framtidens Bredband på följande postnummer:

41649, 41760-41767, 42132, 42142, 42147, 42151, 42738, 43159, 43640 och 43654.

Tekniker från iTUX felsöker problemet.

+Driftavbrott - Lunden, GöteborgPågick 2017-06-29 11:15 - 2017-06-29 16:32

Uppdatering postad 2017-06-29 16:32

Tekniker har bytt ut båda kablarna och alla berörda tjänster är nu igång och fungerar korrekt.

Skulle ni fortfarande uppleva problem med er bredbandstjänst så vänligen starta om ert modem samt eventuell router genom att dra ur strömmen på enheterna i 15 sekunder.

Skulle omstart inte hjälpa så kontakta vår felanmälan på 031-706 27 40 (tonval 2).


Uppdatering postad 2017-06-29 15:12

Vid bedömning av skadan framkom det att två kablar blivit förstörda, och dessa är av typen luftline-kabel som är uppspända mellan två hustak.

Kablarna har blivit avslitna i båda ändar pga. en lyftkran, vilket medför att de helt behöver bytas ut.

Flera tekniker är på plats och hjälps åt för att åtgärda problemet snarast möjligt.

Vi kan i nuläget inte ge någon beräknad åtgärdstid för problemet mer än att det kommer åtgärdas under sen eftermidag eller tidig kväll, detta pga. den mängden arbete som krävs för att återställa funktion till alla berörda abonnenter.


Inlägg skapat 2017-06-29 11:17

Vi har för närvarande ett driftavbrott på TV och bredbandstjänster för boende på nedan gator i Lunden, Göteborg inom Canal Digitals Kabel-TV nät.

Karlagatan
Platågatan
Sankt Pauligatan 35-38
Slätten

Avbrottet beror på en kabel som blivit skadad i samband med en pågående fastighetsrenovering.

Tekniker är på väg till plats för att bedöma skadans omfattning.